Hypnosehuisamsterdam.nl stoppen met roken

Pfizer Reageert

Vragenlijst Pfizer Ontvangen

Pfizer, één van de grootste farmaceutische bedrijven ter wereld, leest ook het blog van Hypnosehuisamsterdam. Dat zijn natuurlijk goede ontwikkelingen en daar ben ik trots op. Misschien dat ze zich daar toch nog eens achter de oren gaan krabben of ze het wel zo goed doen met hun chemische brouwseltjes die matig werken en behoorlijk wat bijverschijnselen kennen. Ik ontving een paar dagen na publicatie een brief met een aantal vragenlijsten en het verzoek om deze in te vullen en weer retour te sturen. In dit blogbericht staat mijn antwoord.

De Brief Van Pfizer

In de brief staat: “Wij zijn als bedrijf verplicht om deze bijwerkingen anoniem te rapporteren aan de overheid en aan ons hoofdkantoor… U kunt per patiënt een formulier invullen…”. Dat klinkt goed. Het lijkt er zelfs op dat daardoor de overheid moet weten dat heel veel van hun producten heel veel bijwerkingen kunnen veroorzaken. Als de overheid dat weet, dan gaat de overheid uiteraard voorzichtiger om met het geven van toestemming aan sommige medicijnen en doen ze ook onderzoek naar alternatieven die geen bijverschijnselen kennen maar wel aanzienlijk effectiever zijn, zoals hypnotherapie. Maar goed, ik ben natuurlijk niet naïef.

De Vragenlijst Van Pfizer

Als ik vervolgens naar de vragenlijsten kijk, dan moet ik echt alles voor ze invullen. Alles van mezelf als behandelaar, maar nog erger, ik moet ook alles vertellen over de klant die hier vertelt hoeveel chemische middelen hij al heeft gebruikt om van het roken af te komen en wat daar de gevolgen en bijverschijnselen van zijn geweest. Alsof ze dat zelf niet allang weten. Naam, adres, woonplaats, gewicht, lengte, medische voorgeschiedenis en uiteraard de geconstateerde bijverschijnselen, echt alles willen ze weten. Alsof ik dat als hypnotherapeut allemaal weet. Voor hypnotherapie hoef je alleen maar een uur in de stoel te zitten en te luisteren naar wat ik zeg. En als je te klein bent voor de stoel dan krijg je een kussentje om op te zitten. Daarvoor heb ik al die gegevens helemaal niet nodig. En al zou ik die gegevens wel hebben, wie ben ik dan om de bijverschijnselen die hún chemische brouwseltjes bij andere mensen teweeg brengen, te omschrijven en zonder toestemming van die klanten door te sturen naar Pfizer?

Nee dus. Hieronder lees je het antwoord op het verzoek tot informatie van Pfizer. En wellicht leest Pfizer dit blogbericht al sneller dan de post het heeft afgeleverd, want de brief gaat vanavond pas op de bus.

Mijn reactie Naar Pfizer

26 februari 2014

Geachte heer of mevrouw,

Ik dank u voor uw belangstelling voor mijn blogbericht over stoppen met roken middels Champix. Ik ben enigszins verbaasd over uw verzoek tot meer informatie over de bijwerkingen van Champix bij klanten van mij. U geeft aan dat u wettelijk verplicht bent om bijwerkingen te melden, dat ben ik als hypnotherapeut echter niet.

Daarnaast ben ik verbaasd dat in de bijgeleverde formulieren, u niet alleen de informatie vraagt voor een “anonieme” melding van deze bijwerkingen, maar daarbij ook alle gegevens van de betreffende patiënten opvraagt.
Ik ben niet voornemens om op uw verzoek in te gaan. De privacy van mijn klanten staat bij mij in een hoog vaandel. Daarnaast zijn alle bijwerkingen van Champix allang bij u bekend gezien de vele onderzoeken die hierover terug te vinden zijn.

Mocht u informatie willen hebben over bijwerkingen van uw chemische brouwsels, dan kunt u zich beter direct richten tot de gebruikers van deze middelen. Zoals in mijn blogbericht aangegeven, zijn klanten van mij zelfs betrokken bij wetenschappelijke onderzoeken naar de werking van Champix in gerenommeerde ziekenhuizen in Amsterdam. Ik ben niet degene die u deze informatie kan en wil geven, omdat ikzelf geen gebruiker van Champix ben.

Daarnaast vraag ik mij af of deze werkwijze om te komen tot het achterhalen van privacy gevoelige gegevens door Pfizer, wettelijk wel geoorloofd is. Als u het niet erg vindt, stuur ik u om deze reden de aan mij toegestuurde correspondentie niet retour. Deze laat ik graag door deskundigen op dat gebied nader beoordelen.

Wel wil ik u erop attenderen dat alle klanten die ik afgelopen halfjaar heb behandeld, zonder gebruik van Champix binnen twee uur definitief (en nog steeds) met roken zijn gestopt. Wellicht dat u daar ook wat Pfizer marketing geld aan wilt spenderen.
Met vriendelijke groet,

M.W.J. Borst
Hypnosehuisamsterdam.nl

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *