hypnosehuisamsterdam.nl lichaamstaal

Tien Keer De Kracht Van Het Brein

Hoe neem jij de controle?

Lichaam en geest zijn slechts in taal van elkaar gescheiden.” Ik weet niet precies wie deze uitspraak voor het eerst heeft gedaan, maar ik weet wel uit eigen ervaring dat dit volledig klopt. Lichaam en geest zijn veel meer een eenheid dan we denken. Er komt steeds meer bewijs dat het brein bepaalde krachten heeft waarmee het lichaam wordt gemanipuleerd. In dit blogbericht geef ik een tiental sprekende voorbeelden hiervan. En deze voorbeelden kun jij ook op jezelf toepassen. Om doelen te halen of om problemen te verhelpen. Zonder de hulp van een hypnotherapeut.

10. Droge lakens

Tibetaanse monniken kunnen urenlang mediteren en kunnen dagenlang zonder voedsel. Zij hebben een veel betere controle over lichaam en geest dan de meeste anderen. Sommigen hebben zelfs controle over lichamelijke processen, zoals hun bloeddruk en lichaamstemperatuur. Voor vele artsen een onbegrijpelijk gebeuren.
Onderzoekers hebben de mogelijkheid gekregen om deze lichamelijke veranderingen te monitoren tijdens een meditatieve yoga oefening door deze monniken.
Tijdens dit wetenschappelijk onderzoek waren de monniken gekleed in natte koude lakens van 9,5 graad Celcius. Ze zaten in een ruimte van 4,5 graad Celsius. Een normaal persoon zal in deze omstandigheden al snel beginnen met trillen en rillen. Maar deze monniken konden door diepe concentratie, hun lichaamstemperatuur verhogen. Binnen enkele minuten zagen de onderzoekers stoom van de lakens afkomen. Binnen een uur waren de lakens helemaal droog. De kracht van het brein.

9. Meerdere persoonlijkheden stoornis

Dit wordt onder leken ook wel Schitzofrenie genoemd. Het meest intrigerend van deze psychische stoornis is wel hoe een persoon totaal kan veranderen zodra deze in een andere persoonlijkheid stapt. Niet alleen in uitstraling, uiterlijk en gedrag, maar ook in diverse andere meetbare fysieke eigenschappen. Zo kan bijvoorbeeld de ene persoonlijkheid binnen één en dezelfde patiënt een bril nodig hebben om te zien, terwijl een andere persoonlijkheid perfect zicht heeft. Of de ene identiteit is een diabeet en moet insuline spuiten terwijl de andere identiteit hier helemaal geen last van heeft. Hun lichaam verandert dus mee met de identiteit die zij aannemen. De bloeddruk en bijvoorbeeld ook de bloedsuikerspiegel veranderen dan meetbaar.

Het is zelfs aangetoond dat medicijnen verschillende effecten hebben op deze verschillende persoonlijkheden in dezelfde patiënt. Wordt de ene persoonlijkheid heel moe van een bepaald medicijn, de andere persoonlijkheid kan hier juist heel actief op worden. Dit is een perfect voorbeeld van de kracht van het brein op veranderingen in het lichaam.

8. Placebo effect

Het placebo effect kennen we allemaal. Het is het effect van een substantie dat geen enkele werking op het lichaam heeft (een nep pil gemaakt van zetmeel en suiker). Maar toch brengt het een genezend effect teweeg. Puur en alleen omdat de gebruiker gelooft en aanneemt dat de substantie inderdaad gaat werken. Het placebo effect wordt vaak meegenomen in wetenschappelijke onderzoeken naar de werking van medicijnen. Een mooi voorbeeld is de moeder die een kusje geeft op de pijnlijke plek van een kind. De pijn is pas weg als de moeder dit heeft gedaan.

Een leuk voorbeeld is een experiment onder studenten van de Princeton University. Studenten staan bekend om hun feesten en uiteraard vooral om het bier drinken tot ze stomdronken zijn. Het experiment was een georganiseerd feest waarbij de studenten dachten dat ze gewoon bier dronken (met 5% alcohol). In werkelijkheid bevatte het bier slechts 0,4% alcohol. De studenten werden al snel dronken, kwamen niet meer uit hun woorden, deden rare dingen en vielen dronken in slaap op de grond in de feestruimte. En dat allemaal omdat het brein geloofde dat ze echt bier dronken.

Interessant is dat het placebo effect in de loop van de tijd sterker lijkt te worden. Sommige medicijnen die al jarenlang op de markt verkrijgbaar zijn, zijn tegenwoordig minder zelfs minder effectief dan de placebos (bijvoorbeeld Prozac). De farmaceutische industrie is daar uiteraard niet blij mee en doet er dan ook alles aan om dit soort onderzoeken naar het land der fabelen door te verwijzen. Er staan hier immers miljarden aan omzet op het spel. Want wat als het brein nu eens sterker en effectiever blijkt te zijn in het oplossen van kwalen dan al die chemische en vooral dure pillen?

7. Nocebo effect

Waar een placebo een positieve uitkomst heeft, zoals het genezen van een ziekte, produceert een nocebo een negatief effect. Zo kan een kanker patiënt bijvoorbeeld al beginnen met overgeven nog voordat de chemokuur is gestart. Of iemand krijgt enorme huiduitslag, omdat ze denken dat ze met gif in aanraking zijn geweest.
Een veelbesproken onderzoek hiernaar is ooit gepubliceerd in “New Scientist.” Een man uit Alabama ontmoette op een begraafplaats een “heks” of “medicijnman”.
Die vertelde hem dat hij snel zou sterven. Omdat hij heel sterk in heksen geloofde, werd hij letterlijk binnen een paar weken doodziek. Hij werd opgenomen in het ziekenhuis. Er werd echter niets gevonden. Toen zijn vrouw het verhaal van de voorspelling had verteld aan de arts, kreeg deze een idee.

De volgende dag zei de arts tegen het stel dat hij de heks had opgezocht en hem had gedwongen tot een bekentenis. “De heks had stiekem een hagedis in het lichaam van de man geplaatst, die het lichaam nu van binnenuit aan het opeten was”. Dit was uiteraard verzonnen. Daarna maakte de dokter een grote show rond een injectie die deze hagedis uit zijn lichaam zou verdrijven. Vervolgens liet hij de dode hagedis die zogenaamd uit het lichaam was gekomen zien aan de man. De volgende dag werd hij wakker, had honger en het duurde niet lang meer voordat hij volledig hersteld was.
Dit nocebo effect is waarschijnlijk ook de verklaring waarom bijvoorbeeld Voodoo praktijken in sommige gebieden van de wereld zo veel impact hebben op mensen.

6. Gewond raken in je dromen

Er zijn veel verhalen bekend van mensen die in hun droom gewond raken en dan ook echte tekenen van de verwonding terug vinden als ze eenmaal weer wakker zijn. Brandwonden, blauwe plekken of krassen op het lichaam, allemaal als gevolg van situaties die ze hebben gedroomd.
Zo is er een verhaal opgetekend door een arts (Ian Stevenson) in Amerika. Durga Jatav was een indiaan die droomde dat hij werd vastgehouden in een andere wereld. Om te voorkomen dat hij zou ontsnappen, wilden zijn bewakers zijn benen afzagen ter hoogte van de knie. Toen ze doorhadden dat ze de verkeerde persoon gevangen hadden genomen, waren zijn benen al afgezaagd. Ze lieten hem vrij. Toen Jatav vroeg hoe hij zonder benen weg kon komen, kon hij kiezen uit meerdere benen die daar afgezaagd lagen. Hij pakte uiteraard zijn eigen benen en deze werden op wonderlijke wijze in zijn droom weer aan zijn knie vastgemaakt.

Tijdens de droom werd het lichaam van Jatav helemaal koud. Zijn familie dacht zelfs dat hij was overleden, maar hij werd gewoon weer wakker. Toen zag zijn zus de verwondingen bij zijn knie. Die verwondingen had hij niet eerder gehad. Röntgen foto’s toonden echter geen abnormaliteiten in het been zelf. Javav concludeerde dat de verwondingen en littekens het resultaat waren van zijn droom. Dokter Ian Stevenson heeft 30 jaar later (in 1979) foto’s genomen van de nog steeds zichtbare littekens. Hij heeft dit incident uitgebreid beschreven in zijn boek “Reincarnation and Biology: A contribution to the Etiology of Birthmarks and Birth Defects.”
Uiteraard is er geen wetenschappelijk bewijs voor deze conclusie, maar het is niet zo ver gezocht om inderdaad de kracht van het brein aan te wijzen als meest voor de hand liggende oorzaak. Zeker met wat we nu allemaal al weten over de kracht van het brein over het lichaam.

5. Vertragen hartslag

Net als de Tibetaanse monniken, kunnen ook de Indiase Yogis een grote controle uitoefenen over lichaamsprocessen. Ook zij gebruiken hier diepe meditatie voor. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat Yogis hun hartslag kunnen vertragen tot het niet meer detecteerbaar is met westerse meetapparatuur.

4. Sport visualisaties

Zoals bij velen bekend, gebruiken topsporters vaak de techniek van visualisaties als voorbereiding op een nieuw sportief hoogtepunt. Ze spelen letterlijk de wedstrijd af in hun geest, voordat de wedstrijd aanvangt. Die ene sprong, dat ene keerpunt, het wordt honderden keren tot in perfectie gevisualiseerd.

Zo is er ook het voorbeeld van een Amerikaanse soldaat die 7 jaar lang gevangen is gehouden in een donkere Noord Vietnamese gevangenis. Hij visualiseerde daar dat hij dagelijks aan het golfen was. Hij voelde hoe hij de bal raakte, hij voelde de wind langs zijn lichaam en hij hoorde het geluid van de bal die uiteindelijk in het putje belandde.
Na zijn bevrijding, toen hij helemaal uitgemergeld was, wilde hij zo snel mogelijk een potje golf spelen. Hij werd uitgenodigd op het “Greater New Orleans Open” en hij sloeg daar een resultaat waarvan de omstanders zeiden dat het beginnersgeluk was. Hij antwoordde toen dat hij nog nooit boven de 3 had geslagen de laatste vijf jaar.

Ondanks zijn lichamelijke toestand en het feit dat hij 7 jaar niet op een golfbaan had gestaan, had zijn lichaam blijkbaar een spiergeheugen ontwikkeld puur en alleen gebaseerd op visualisaties. De kracht van het brein.

3. Pijn wegnemen

Jack Schwarz  was een Nederlands Joodse schrijver die de concentratiekampen van Nazi Duitsland heeft overleefd. Zoals zoveel anderen, werd ook hij geslagen, uitgehongerd en gemarteld. Om hiermee om te gaan, begon hij te mediteren en te bidden. Hij ging daar zo in op, dat hij het punt bereikte waarop het voor hem mogelijk werd om pijn te stoppen en niets meer te voelen. Zo heeft hij deze situaties uiteindelijk overleefd.

Na de oorlog ging hij verder met onderzoek naar de kracht van het brein. Hij kon een lange dikke zeilmakers naald in zijn arm steken, zonder zichzelf te verwonden en zonder pijn te voelen. Ook kon hij zijn bloedstroom beïnvloeden, waardoor hij een wond van bijvoorbeeld prik in zijn arm kon laten stoppen met bloeden. Schwarz werd bestudeerd op het Menninger Foundation. Hun conclusie was dat hij inderdaad de bewuste controle had over diverse lichaamsfuncties die bij anderen onbewust worden aangestuurd. Het enige wat daarvoor nodig was, was meditatie en visualisatie.

2. Positiviteit en meditatie

Uiteraard is het moeilijk om een positieve houding aan te nemen als je geconfronteerd wordt met levensbedreigende situaties. Maar volgens meerdere medische studies, kan dit wel het verschil zijn tussen leven en dood.

Zo onderzocht Dr. David Spiegel in 1989 aan de Universiteit van Stanford een studie naar 86 vrouwen met een laat stadium van borstkanker. De helft kreeg een standaard behandeling terwijl de andere helft wekelijks ook begeleidingssessies kregen, naast de standaard behandeling. Tijdens die sessies deelden de vrouwen hun gevoelens, praatte ze met andere patiënten en hadden ze een positieve omgeving waar ze hun ziekte konden verwerken. Aan het einde van de studie, leefden de vrouwen uit de groep met de begeleidingssessies, gemiddeld twee keer zo lang als de overige vrouwen. In 1999 kwam uit een ander vergelijkbaar onderzoek, dat kankerpatiënten die zich hulpeloos voelden en hopeloos waren, een aanzienlijk lagere overlevingskans hebben dan anderen.

Meer recent is er een voorbeeld van David Seidler, de schrijver van de geweldig mooie film “The King’s Speech”. Hij zegt dat hij zijn blaaskanker heeft overwonnen door meditatie en visualisatie. Na een jarenlange strijd tegen de blaaskanker en nog maar twee weken verwijderd van een operatie, besloot hij visualisaties in te zetten in een poging tot genezing. Hij was er niet van overtuigd en vond de verhalen altijd maar wat zweverig, maar hij had toch niets te verliezen. Dus visualiseerde hij twee weken lang regelmatig dat hij een schone gezonde blaas had. Toen de operatie daar was, was er niets meer te vinden. De kanker was volledig verdwenen.

1. Gewichtsverlies

In een wereld waar steeds meer mensen gezond eten, kennis hebben van superfoods en veel meer mensen dan vroeger bezig zijn met lichaamsbeweging, groeit toch het aantal mensen met overgewicht. Dat klinkt tegenstrijdig. Sommige onderzoekers denken nu dat “positief denken” de missende schakel is in de formule om je gewicht onder controle te houden.

Om te bewijzen dat de geest een grote invloed heeft op het lijf, is een psycholoog van de Universiteit van Harvard een experiment begonnen op een groep met gezette dames die in hotels werken in schoonmaakploegen.  Gebaseerd op de lichamelijke activiteit die deze dames uitvoeren tijdens hun werk, zou iedereen verwachten dat zij veel energie verbranden en dus geen overgewicht zouden mogen hebben.

Ondanks dat ze alleen maar fysiek bezig zijn in hun werk, bleek uit het onderzoek van de psycholoog dat 67% van de dames, vond dat ze te weinig lichamelijke beweging kregen. Daarna werd de groep in 2 subgroepen verdeeld. De ene groep werd verteld dat zij in hun dagelijks werk, meer beweging krijgen dan de definitie van een “actieve levensstijl” voorschrijft. Met andere woorden, ze kregen te horen dat ze in hun werk nu al meer dan gemiddeld aan lichamelijke beweging deden. De andere groep kreeg deze informatie niet.

Een maand later werden de dames uit beide groepen opnieuw gemeten en beoordeeld. In de groep met de “actieve levensstijl” kennis, was de bloeddruk gemiddeld genomen aanzienlijk gedaald, het gewicht en de BMI ook. Bij de andere groep zijn geen significante verschillen aangetoond. Deze verandering was daarmee alleen toe te wijzen aan een andere mindset. De kracht van je eigen brein.

Hypnose is ook een meditatieve toestand van de geest. Volledig gefocust en de concentratie gebundeld bij het doel dat je voor ogen hebt. In die staat doen wij vaak visualisaties met cliënten. Deze visualisaties geven meestal al snel een effect. Het probleem is dan meteen verdwenen of aanzienlijk verbeterd. Na een paar sessies en wat hulpmiddelen om het ook zelf thuis toe te passen, verandert dit altijd iets. De kracht van het brein pas je dan toe op je eigen situatie.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *