Hypnose en Depressieve Jeugd Door Pesten

Pesten is mede oorzaak depressiviteit

Gisteren zag ik bij BNN in het programma Spuiten en Slikken een interview met Jordy (fictieve naam). Jordy is een jong volwassene. Hij was onherkenbaar in de studio aanwezig om zijn verhaal te doen. Jordy is namelijk homo en hij is recent het slachtoffer geworden van homo gerelateerd geweld. Dit korte interview raakte mij diep.
Lees in deze bijdrage het verhaal van Jordy en wat pesten in de jeugdjaren doet in het latere leven.

Jordy’s traumatische ervaring

Jordy vertelde in de uitzending geëmotioneerd dat hij achterop de fiets zat bij een vriendin en dat een aantal jongens hem in een steeg van de fiets heeft getrokken. Daarna hebben zij hem een aantal keer op zijn oog geslagen en daarna met een honkbalknuppel nog even flink toegetakeld. En dat alleen maar omdat Jordy homo is. Op de vraag wat voor effect dit op hem heeft gehad, kon Jordy niet meer uit zijn woorden komen. De emotie werd hem teveel. Hij stamelde dat hij nu straatangst heeft, dat hij niet meer naar de winkels durft te gaan en dat hij continue het gevoel heeft dat hij wordt achtervolgd. Jordy’s leven is verwoest. De daders zijn opgepakt en kwamen er met een korte taakstraf vanaf.

Pesten en Depressiviteit

Vandaag lees ik ook de resultaten van een onderzoek naar de effecten van pestgedrag onder jongeren. Als jongeren op jonge leeftijd worden gepest, dan verhoogt dit het risico om op latere leeftijd depressieve klachten te ontwikkelen. De University of Oxford heeft hier onderzoek naar gedaan.

De wetenschappers gebruikten voor dit onderzoek een grote groep Britse tieners. In totaal zijn bijna 4.000 tieners bij het onderzoek betrokken geweest. Op 13 jarige leeftijd hebben zij een vragenlijst ingevuld, waaruit was af te leiden in welke mate deze tieners in aanraking zijn gekomen met pesten. Vijf jaar later werd een vervolgonderzoek uitgevoerd onder dezelfde groep tieners, naar depressie klachten. De tieners waren toen dus 18 jaar oud.

Uit de onderzoeksgroep bleek dat een groep van 700 deelnemers had aangegeven dat ze op 12-jarige leeftijd vaak werden gepest. Dat wil zeggen minstens één keer per week. Van deze 700 deelnemers bleek 15 procent 5 jaar later al depressief te zijn.

Nog eens 1.440 tieners gaven op 12-jarige leeftijd aan dat zij af en toe met pesten te maken hebben. En af en toe was dan gemiddeld één tot drie keer per kwartaal. Van deze groep had 7 procent last van een depressie toen ze 18 jaar waren. Van de tieners die nooit gepest werden, kreeg slechts 5,5 procent depressieve symptomen. Een significant verschil dus, dat direct te maken lijkt te hebben met het pestgedrag.

Tieners die vaak werden gepest, bleken bovendien langer met hun depressie rond te blijven lopen. Eén op de tien (dus 10 procent) van deze groep jongeren was zelfs al meer dan twee jaar depressief. Ook hier weer de vergelijking met de groep jongeren die nooit werd gepest: Van deze groep kreeg slechts 4 procent langdurig last van een depressie. Het pesten leidt blijkbaar dus tot 2,5 keer zoveel kans op langdurige depressiviteit.

Onschuldig pesten bestaat niet

Pesten komt, hoe klein het ook lijkt te zijn, bij het slachtoffer altijd direct in het hart binnen. Het voelt als een messteek in je borststreek. Zelfs een kleine venijnige opmerking van een klasgenoot of een leraar of uitschelden van iemand kan al desastreus zijn.

“Schelden doet geen pijn”, is het gezegde, maar de lange termijn effecten liegen er niet om. Het pesten in deze onderzochte groep jongeren bestond namelijk ook vooral uit “slechts” uitschelden. Meer dan een derde van de gepeste tieners had daar last van gehad. Van ongeveer een kwart van deze jongeren zijn ook incidenteel of regelmatig bezittingen afgepakt. En een tiende had ook te maken gehad met daadwerkelijk fysiek geweld.

Tieners die zeiden dat ze vaak gepest waren, hadden dus meer dan twee keer zo veel kans een depressie op 18-jarige leeftijd. Met dit type onderzoek is het niet zeker dat pesten een depressie veroorzaakt, maar er is wel een significante relatie te leggen.

Pesten en hypnose

Terug naar Jordy. Zijn verhaal is recent gebeurd. Als Jordy hier goed bij wordt begeleid, kan hij zijn straatangst en achtervolgingswaan snel weer achter zich laten. Met hypnotherapie hoeft dat niet lang te duren. En hij kan dan ook mentaal veel weerbaarder worden voor de toekomst. Met hypnose is dat inderdaad heel goed uitvoerbaar.
Er zijn meerdere methoden binnen de hypnotherapie die kunnen worden toegepast op situaties als die van Jordy. Maar ook bij andere tieners die veel gepest zijn. De ene methode past beter bij persoon A, terwijl de andere methode effectiever is bij persoon B. Maar ik ben ervan overtuigd dat ik Jordy binnen één, twee of maximaal drie sessies, weer volledig angstvrij op straat kan laten lopen, trots op wie hij is en weerbaar in de situaties waarin hij weerbaar moet zijn. En ik ben er ook van overtuigd dat jongeren die last hebben gehad van pesten, met hypnotherapie aanzienlijk minder kans lopen om op latere leeftijd depressieve klachten te ontwikkelen.

Ik heb dan ook direct contact met BNN opgenomen met het voorstel om Jordy te helpen. Ik wacht rustig hun (zijn) antwoord af.Hypn

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *