Algemene Voorwaarden Hypnosehuis Amsterdam

Hypnosehuis Amsterdam is een handelsnaam die valt binnen BRST E-business en is de overkoepelende marketingnaam voor diverse live en online trainingen, masterclasses, workshops, groepssessies, bedrijfssessies en individuele sessies voor persoonlijke verandertrajecten. Iedere deelnemer aan een dienst van Hypnosehuis Amsterdam  stemt in met de bepalingen die zijn opgenomen in de algemene voorwaarden van het persoonlijke verandertraject naar keuze. Dit kunnen zijn de algemene voorwaarden van Ikstopwel.nl voor mensen die graag willen stoppen met roken, de algemene voorwaarden van Ikveranderwel.nl voor mensen die graag zonder dieet op hun streefgewicht komen en de algemene voorwaarden van ikslaapwel.nl voor mensen die graag probleemloos van hun nachtrust willen genieten.


De betreffende algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de aangegeven websites, dezelfde websites waar de deelnemers aan deze programma's zich hebben ingeschreven.


Aansprakelijkheid

Hypnosehuis Amsterdam spant zich in om producten en diensten voor iedere deelnemer/afnemer op een prettige en veilige manier te laten verlopen. Het deelnemen aan of bezoeken van een online programma, workshop, masterclass, bedrijfssessie of groepssessie is op eigen risico van de deelnemer. Mocht zich schade hebben voorgedaan tijdens een evenement, dan is Hypnosehuis Amsterdam alleen aansprakelijk voor schade die door opzet of grove schuld van Hypnosehuis Amsterdam zelf is veroorzaakt en ten hoogste voor het bedrag waarvoor Hypnosehuis Amsterdam is verzekerd. Schade die is toegebracht door (ingeschakelde) derden en schade die is ontstaan door het niet opvolgen van aanwijzingen van Hypnosehuis Amsterdam, komen niet voor vergoeding in aanmerking. Hypnosehuis Amsterdam is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van spullen die de deelnemer heeft meegebracht tijdens een groepssessie, bedrijfssessie, workshop of masterclass.