Hypnosehuisamsterdam.nl Confusius

Confusius En Hypnose

Wijze woorden van een wijs man

Confusius (551 – 479 voor Christus) was een wijsgeer, denker en sociaal filosoof uit China. Zijn gedachtengoed wordt tegenwoordig nog steeds gedeeld over de hele wereld. Zijn wijsheden vind je overal terug.

“Er ligt zo’n rijkdom in de mens verborgen, waarom beginnen we niet met graven?”

Met hypnose vind je vaak direct al een kostbare schat. Lees meer