Berichten

Hypnosehuisamsterdam.nl hooikoorts

Hypnose Geneest Astma

Revolutionaire methode

Astma bij kinderen. Het is heel aandoenlijk om te zien. Hoe jonger de kinderen zijn, hoe verdrietiger het is. En als ouder kun je er zo weinig aan doen. Je voelt je zo machteloos. Dat is nog wel het meest vervelend van deze aandoening. Ongeveer 115.000 kinderen lijden in Nederland aan astma of aan een aan astma gerelateerde aandoening van de luchtwegen. De reguliere behandeling van deze astma patiënten via de huisarts of de specialist, bestaat uiteraard voornamelijk uit het toedienen van (soms hele zware) medicijnen. Maar dat kan zeker anders.

Lees meer