Privacyverklaring Hypnosehuis Amsterdam

Hypnosehuis Amsterdam, gevestigd in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Hypnosehuis Amsterdam acht een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang.  Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op onze website hypnosehuisamsterdam.nl en niet op gerelateerde websites en diensten. Zij hebben hun eigen privacyverklaring.


Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 26 februari 2021


Gebruik van persoonsgegevens

De enige manier waarop wij persoonsgegevens van u ontvangen, is via e-mail, telefoon of het contactformulier. Wij verzamelen en maken gebruik van deze persoonsgegevens die u, of uw bedrijf, zelf direct met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.


Soorten gegevens verzameld

Hypnosehuis Amsterdam bewaart alleen e-mails die u ons stuurt of de informatie die u ons toestuurt via het contactformulier. Deze e-mails en contactformulieren worden niet langer bewaard dan tot het moment dat de door u gestelde vraag door ons is beantwoord. Wij nemen uw adresgegevens niet op in onze systemen, zolang u geen product afneemt van één van de onderliggende diensten of websites: ikstopwel.nl, ikveranderwel.nl of ikslaapwel.nl. Bij het afnemen van een dienst van één van deze websites, gelden de algemene voorwaarden en de privacy statement die op deze websites is gepubliceerd.


Uw rechten

U heeft het recht op inzage van de informatie die wij verwerken. Als u dat wilt, dan kunt u direct contact met ons opnemen. We zorgen ervoor dat u een kopie ontvangt  van de gegevens die wij dan over u hebben vastgelegd. Mogelijk moeten we uw identiteit verifiëren om aan uw verzoek te voldoen. Als u gelooft dat de verstrekte informatie die we over u verwerken niet juist is, dan kunt u contact met ons opnemen om uw informatie te updaten. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als u wilt dat wij uw informatie verwijderen, dan kunt u ons op ieder moment hierover informeren. We zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht u niet tevreden zijn met het antwoord dat u ontvangt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.


Delen met anderen

Wij delen uw informatie niet met anderen zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de door u gestelde vraag of tenzij dit een wettelijke verplichting is.


Doorgifte van persoonsgegevens

Hypnosehuis Amsterdam draagt geen verdere gegevens over aan instanties of bedrijven buiten de EER. Hypnosehuis Amsterdam gebruikt deze gegevens ook niet voor nadere analyses of marketingdoeleinden.